عامل موفقیت استیو جابز، وارن بافت و بیل گیتس - سآرتِک کمپانی