حفظ جایگاه گوگل در گوشی‌ های سامسونگ - سآرتِک کمپانی